Friluftsliv handlar i mångt och mycket om mötet mellan människan och naturen. I det mötet uppstår en upplevelse som är helt individuell. Men den skapar ofta ett mervärde på olika sätt hos de flesta. Friluftsliv är nära sammanvävt med att odla. Odling innebär att vara mycket utomhus och friluftsmänniskor tenderar att älska att vara utomhus. Friluftsliv betyder olika saker för olika människor men det går att översätta friluftsliv till utomhusvistelse för välbefinnande och vistelse utomhus i naturen. Odling gör många för ett ökat välbefinnande och det är utomhus. Om du vill börja odla hemma utomhus kan drivhus pallkrage vara något som du behöver. Om du använder ett drivhus kan du skydda dina växter och grödor mot ovälkomna gäster men även mot kyla. Du kan också börja odlingssäsongen mycket tidigare och många växter kan stå kvar och skördas en längre tid och senare på säsongen om du har ett drivhus eller en odlingsklocka. En odlingsklocka har samma funktion som ett drivhus men är mycket mindre. Lika rogivande som en promenad i naturen är kan trädgårdarbete vara.

Friluftsliv är att vara ute i skog och mark

Vad friluftsliv är och vad det omfattar varierar och det finns egentligen inget tydlig svar. Men det går att säga att det grundläggande för friluftsliv är att vara i naturen. För en del personer som bor i olika miljöer exempelvis fjällen där naturen ständigt är närvarande kan begreppet friluftsliv handla om att leva på ett visst sätt. Människor åker skidor, fiskar, kör skoter, jagar och plockar bär i sin egen livsmiljö och inte i ett friluftsområde.

Det finns nationella målsättningar om friluftsliv

Det finns faktiskt nationella mål om friluftsliv. Målsättningen för friluftspolitiken är att stödja medborgarnas möjligheter att vistas ute i skog och mark och utöva friluftsliv. Alla människor ska ha möjligheten att kunna ta del av naturen. För den enskilda individen kan friluftsliv bidra till bättre hälsa, identitetsskapande, naturförståelse och gemenskap. Allemansrätten spelar här en stor roll för att detta ska vara möjligt.

Med allemansrätten följer rättigheter och skyldigheter

Allemansrätten gör att alla i Sverige har till gång till naturen men med rättigheterna kommer också skyldigheter. Det innebär att du som vistas i naturen behöver visa hänsyn till markägare och andra besökare. Det finns tydliga riktlinjer kring allt från jakt och fiske till cykling. Det finns exempelvis ställen där du inte får cykla och det finns särskilda regler för hur du får elda i naturreservat och nationalparker.