För den som är aktiv friluftsmänniska är det viktigt att komma nära naturen och att känna en djup kärlek och respekt för vår biosfär. Människans aktiviteter ute i skog och mark kan dock skada naturen. Därför är det av stor vikt att göra informerade val och att behandla naturen med omsorg och respekt för att även kommande generationer ska kunna vistas utomhus i vackra bevarade landskap.

Ett sätt att enkelt se över sitt miljöavtryck är att Byta elbolag, då elleverantörer kan ha stora skillnader i hur stor mängd förnybar energi de erbjuder i sina avtal. Genom att gå in på Göta Energi kan du jämföra elavtal och välja det som passar dig bäst utifrån dina önskemål. Välj och jämför olika elbolag för miljön och byt till det som är passande för dina behov.

Skräp och friluftsliv

Nyligen avsatte Naturvårdsverket 17 miljoner kronor för att städa upp kustområden som drabbats av nedskräpning. Stora mängder avfall har flutit iland där 80 procent har kommit från andra länder. De kommuner som på detta sätt har blivit drabbade av den marina nedskräpningen har haft svårt att förebygga det. Detta är ett stort problem i delar av Sverige och ger även stora kostnader för strandstädning, samtidigt som det påverkar friluftslivet och turismen negativt.

Bevara skogarna för klimatet och friluftslivet

Dagens skogsbruk som är inriktad på hög avkastning och ekonomisk vinst är en katastrof för miljön och klimatet enligt Stellan Hamrin som är samordnare för Klimatriksdagen. Skogsmarken och skogen utgör vårt största kolförråd på land, och i den svenska skogsmarken är nu tre miljarder ton kol lagrat. Men kalhuggning och markberedning ger i dagsläget förstörd biologisk mångfald och ökar utsläpp av kol och kväve till vatten. Om vi bevarar naturskogar kan vi vandra i orörda miljöer med tjock mossa, god vattenhållning och biologisk mångfald.

Friluftslivets inverkan på miljön

Många vill vara ute i naturen, men människans aktiviteter påverkar också natur och miljö. Att åka mountainbike, fjällvandra, rida och syssla med terränglöpning ger olika negativa effekter på naturen. Ett nytt forskningsprojekt kommer nu att studera effekten och försöka hitta hållbara lösningar för friluftslivet. Mittuniversitetet har fått 56 miljoner kronor för projektet av ”Stiftelsen för miljöstrategisk forskning”. Forskningsprogrammet kommer att pågå under fyra års tid och ledas av turismforskningscentret ETOUR. Målsättningen är att skapa en bra förebild var gäller hållbar utveckling inom friluftsliv och idrott. Sandra Wall-Reinius som är prodekan vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet berättar att friluftslivet står inför många hållbarhetsutmaningar, vilket visar behovet av denna form av forskning.