Förr i tiden var det överklassen som sysslade med aktiviteter i naturen. Det var inte något som alla människor hade rätt till. Det väcktes dock ett intresse så småningom hos resten av folket. Friluftslivet tog inte verklig fart förrän vissa naturvårdsområden inrättades på 1980-talet.

Friluftsfrämjandet bildades redan på slutet av 1800-talet, det gick då under namnet ”Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige”. Människor började arbeta mer och mer i takt med industrisamhällets framväxt, vilket ledde till ett lidande av folkhälsan. Friluftsfrämjandet hade då i uppgift att få folket till att röra på sig mer och gärna genom att bege sig ut i naturen.

En aktivitet som var den centrala delen till att få folket mer aktiva var skidåkningen. I fjällen anordnades en rad med turer där de yngre arbetarna sökte harmoni och styrka. Den fysiska ansträngningen och friska luften främjade arbetsprestationen och hade en riktigt positiv verkan på arbetarnas hälsa.

”Operation vildmark” grundades på 1950-talet och det var vad som kom till att verkligen revolutionera det svenska friluftslivet. Dess syfte var att hjälpa de utsatta ungdomarna i Stockholm genom att flytta deras fokus till hälsosamma aktiviteter i naturen från kriminalitet. Detta är något friluftsfrämjandet än idag arbetar med.

Friluftsskolor

År 1957 bildades en friluftsskola som riktade sig till barnen av Friluftsfrämjandet, med namnet ”Skogsmulle”. Idén med skolan var att barnen skulle få lära sig hur de lever i samspel med naturen och använda sig av alla dess tillgångar. Skolans attribut blev vildmarkskunskap som anpassades för barn. Det blev ett väldigt framgångsrikt koncept som även spred sig till Finland, Tyskland och Japan.

År 1983 bildades ”I ur och skur”, en förskola vars syfte var att barnen hade lov att röra på sig, bli smutsiga samtidigt som de inspirerades av naturen. Det var en viktig punkt i det svenska friluftslivet. Grundtanken banade väg för andra naturförskolor runt om i Sverige och i andra delar av världen.

Hälsofördelarna som kommer med friluftslivet var kända redan innan det hade etablerats i dagens stora skala. Genom att utföra aktiviteter och röra sig i naturen var ett bra sätt att säkra de yngres arbetsprestation och hälsa. Att behålla friluftslivet är dock idag ännu viktigare på grund av urbaniseringen som ofta hotar natur- och skogsområden. Som tur är finns det idag lagar som skyddar de allra viktigaste områdena.