Friluftslivet är något som är tillgängligt för alla olika personer. Det finns idag en rad med aktiviteter som du antingen kan genomföra själv eller som anordnas av organisationer. Det spelar ingen roll vilka intressen du har, eller om du har en begränsad rörelseförmåga, det finns saker som passar dig. Din ålder bör heller inte påverka dina möjligheter att bege dig ut i naturen.

Bra för hälsan

En anledning till vad som fått friluftslivet att växa till vad det är idag, jämfört med förr i tiden, är alla dess hälsofördelar. Att bege sig ut i naturen har, genom forskning, visat flera positiva effekter. Den friska luften hjälper kroppen bilda vita blodkroppar, vilket stärker immunförsvaret, som sedan motverkar eventuella infektioner. En annan positiv effekt är att du kommer bort från stadsmiljön som ofta är förorenad, vilket kan minska riskerna för diabetes, depression, cancer och mer.

Enligt vissa studier kan träd hjälpa till att minska både produktionen av de stressrelaterade hormonerna vi har och sänka blodtrycket. Det kan leda till att eventuella negativa känslor dämpas vilket motverkar depressionen många lider av. En annan positiv effekt du kan uppleva genom att bege dig ut i naturen är avslappning. Hjärnan har lättare att vila när du omger dig av naturens lugn. Genom att börja med aktiviteter som tar dig ut i naturen kan du lättare återhämta dig när du börjar känna dig ofokuserad eller stressad.

Friluftsliv och äldre

Äldre personer är, statistiskt sett, mycket mer aktiva i friluftslivet jämfört med andra åldersgrupper. En av anledning till detta tros vara att pensionärerna har lite mer tid över för att bege sig ut i naturen. Alla andra har ofta skola och/eller jobb, vilket tar all deras energi. De äldre har däremot inte samma krav och tider de måste passa, vilket ger dem tid över till att gå regelbundna promenader och liknande. Självklart finns det de äldre personer som inte klarar av naturvistelser på grund av sin fysiska hälsa. Samhället har då ett ansvar till att möjliggöra och anpassa aktiviteter som även riktar sig till dessa personer. Idag finns det organisationer som anordnar aktiviteter som riktar sig till just äldre.

Friluftsliv för yngre

För barn och unga finns det flera föreningar som har anordnat aktiviteter i naturen för unga. Vissa skolor baserar dessutom sitt lärande på just utomhuspedagogik. Studier har visat att, förutom förbättrad hälsa, förbättras även barnens koncentrationsförmåga när de har en möjlighet att vara ute i naturen. Det leder till att de har lättare att lära sig. Att vistas i naturen leder även till att barnen är mindre rastlösa och förstärker deras immunförsvar. Med lektioner utomhus främjas även barnens utveckling, det stimulerar hjärnan och skapar intresse.

Funktionshindrade och friluftsliv

”Skogstur” är en förening som riktar sig till funktionshindrade personer. Denna förening anordnar aktiviteter som hjälper personerna att ta sig ut i naturen. Det är ett koncept som verkligen blivit succé. Föreningen befinner sig i Stockholms län, men förhoppningsvis kommer konceptet sprida sig till fler delar av landet.