Precis som naturreservat, är nationalparken ett sätt att skydda speciella naturområden. Skillnaden mellan naturreservat och nationalpark är att parkerna alltid ägs av staten och har strängare skydd. Nationalparker har även en mycket närmare koppling till det så kallade svenska kultur- och naturarvet. På grund av detta kan vi säga att en nationalpark finns till för att bevara de särskilda och unika natursköna miljöerna.

Det sägs att vårt land utgörs av olika landskapstyper. Dessa områden anses vara typiska för den svenska naturen och skyddas med hjälp av naturreservat och nationalparker. En stor del av alla parker finns tillgängliga för alla som är intresserade av friluftsliv. De har flera populära områden som bjuder på bland annat fantastiska utsikter. Du som vill besöka dessa bör dock lära dig vilka regler som gäller.

Sverige har cirka 30 nationalparker, men det finns pågående projekt som innebär att de befintliga ska utvidgas och nya ska skapas. De tillgängliga nationalparkerna är utspridda i hela landet, vilket innebär att de flesta kan hitta en relativt nära sig oavsett var de bor. Grottor, blomstrande ängsmarker och djupa urskogar är exempel på vad du kan stöta på i nationalparkerna.